Download E-books Türkiye Tarihi Cilt: 3 Osmanlı Devleti 1600-1908 PDF

By Sina Akşin

Türkiye Tarihi, Oğuz Akkan ile Sina Akşin'in 1980 yılında oluşturdukları bir tasarının ve uzunca bir çalışma ve hazırlık döneminin ürünüdür. Türkiye Tarihi five ciltten oluşmaktadır. Her ciltte, dönemin siyaset, iktisat, düşünce, mimarlık ve sanat tarihleri ayrı bölümlerde incelenmektedir. 1. Cilt Osmanlı Devleti öncesindeki Türkleri ele almaktadır. 2. Cilt Osmanlı Tarihini 1600 yılına değin gözden geçirmektedir. three. Cilt 1600-1908 yıllarını kapsıyor. four. Cilt 1908-1980 dönemini inceliyor. five. Cilt 1980-1995 dönemini, yani şimdiki Türkiye'yi ele alıyor.
Sina Akşin yazarlar kadrosunu oluşturmuş ve yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Siyaset Tarihi bölümlerinin yazarları Ümit Hassan, Metin Kunt, Sina Akşin, Mete Tunçay, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Bülent Tanör'dür. İktisat Tarihi bölümlerini Halil Berktay, Suraiya Faroqhi, Korkut Boratav, Zafer Toprak yazmışlardır. Düşünce Tarihi bölümleri Ümit Hassan, Hüseyin Yurdaydın, Sina Akşin, Selahattin Hilav, Murat Katoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Mimarlık ve Sanat tarihi bölümlerinin tek yazarı Ayla Ödekan'dır.
Sina Akşin Türkiye Tarihi'nin amacını şöyle açıklamaktadır: "... Türkiye'de okullarda ve üniversitelerde okutulan tarih genellikle yüzeysel bir tarihtir. Okullarda öğrenciler için tarih en çekilmez, ezbere dayalı, anlamsız ders durumundadır. Üniversite tarih bölümlerinin puanları, yani tarihçiliğe rağbet, çok düşüktür. Tarih, birçoklarımızın gözünde gerçeğin araştırılacağı, heyecan verici bir bilim dalı değil, kabul edilmiş belirli ideolojik ya da siyasal tutumları destekleyecek kanıtların derleneceği bir alandan ibarettir. İşte biz, bu kitabın, ülkemiz tarihçiliğini hal-i pur melalinden kurtarmaya belki mütevazi bir katkısı olur diye düşündük."
Elinizdeki bu cilt, Osmanlı Devleti'nin 1600-1908 dönemindeki siyasal, iktisat, düşünce ve bilim tarihi; mimarlık ve sanat için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Show description

Read Online or Download Türkiye Tarihi Cilt: 3 Osmanlı Devleti 1600-1908 PDF

Best History books

A Safe Haven: Harry S. Truman and the Founding of Israel

“[This] revelatory account of Truman's important contributions to Israel's founding. . . is informed. . . with an splendor proficient by way of thorough examine. " —Wall road magazine "Even understanding how the tale ends, a secure Haven had me sitting at the fringe of my seat. ” —Cokie Roberts A dramatic, designated account of the occasions top as much as the construction of a Jewish place of birth and the real tale at the back of President Harry S.

Embalming: History, Theory, and Practice, Fifth Edition

The main entire and up to date textual content at the artwork and technological know-how of embalming subsidized through the yank Board of Funeral provider schooling finished and carefully up-to-date during this 5th version, Embalming: heritage, conception, and perform is the top textual content within the box. The relied on vintage covers the lengthy historical past of embalming, explains embalming concept, and describes current perform, together with the most recent traits.

5 Steps to a 5 AP European History 2016 Edition (5 Steps to a 5 on the Advanced Placement Examinations Series)

Prepare in your AP eu heritage examination with this easy, easy-to-follow learn guide―updated for the entire most recent examination adjustments five Steps to a five: AP ecu historical past gains a good, 5-step plan to lead your instruction software and assist you construct the talents, wisdom, and test-taking self assurance you want to be successful.

A New History of Ireland, Volume I: Prehistoric and Early Ireland

During this first quantity of the Royal Irish Academy's multi-volume a brand new background of eire quite a lot of nationwide and foreign students, in each box of analysis, have produced experiences of the archaeology, paintings, tradition, geography, geology, background, language, legislations, literature, tune, and comparable subject matters that come with surveys of all prior scholarship mixed with the newest examine findings, to supply readers the 1st really entire and authoritative account of Irish heritage from the sunrise of time right down to the arrival of the Normans in 1169.

Extra resources for Türkiye Tarihi Cilt: 3 Osmanlı Devleti 1600-1908

Show sample text content

Rated 4.30 of 5 – based on 34 votes