Download E-books Sruth an Ama: Irish-language versions by Gabriel Rosenstock of selected poems by Germain Droogenbroodt (Irish Edition) PDF

Stunning Irish-language types by means of Gabriel Rosenstock of chosen poems via acclaimed Flemish poet Germain Droogenbrodt.

Show description

Read or Download Sruth an Ama: Irish-language versions by Gabriel Rosenstock of selected poems by Germain Droogenbroodt (Irish Edition) PDF

Similar Physical Fitness books

Women's Health: A Primary Care Clinical Guide (4th Edition)

Totally up-to-date to mirror the most recent criteria of care, this easy-to-use guide brings jointly entire info on women’s healthcare and health and wellbeing promoting. utilizing a scientific, problem-solving layout, WOMEN'S future health: a first-rate CARE medical advisor, 4/e completely addresses key concerns in all components of fundamental deal with girls, together with reproductive and gynecologic content material in addition to chosen universal clinical, psychosocial, developmental, and political difficulties, matters, and desires.

Yoga Body: The Origins of Modern Posture Practice

Yoga is so primary within the glossy world--practiced through pop stars, taught in faculties, and provided in yoga facilities, well-being golf equipment, or even buying malls--that we take its presence, and its that means, without any consideration. yet how did the present yoga increase ensue? And is it relatively rooted in historical Indian practices, as a lot of its adherents declare?

Running with the Kenyans: Passion, Adventure, and the Secrets of the Fastest People on Earth

“A dusty street stretches into the gap like a pencil line around the arid panorama. Lions, rhino, and buffalo roam the plains on each side. yet I haven’t come to Kenya to identify flora and fauna. I’ve come to run. ”   even if working is your game, your faith, or simply a spectator activity, Adharanand Finn’s tremendous trip to the elite education camps of Kenya will captivate and encourage you.

Learning to Breathe Fire: The Rise of CrossFit and the Primal Future of Fitness

The soaking up, definitive account of CrossFit's origins, its explosive grassroots development, and its emergence as a world phenomenon.  One of the main illuminating books ever on a activities subculture, Learning to respire Fire combines bright activities writing with a considerate meditation on what it potential to be human.

Extra resources for Sruth an Ama: Irish-language versions by Gabriel Rosenstock of selected poems by Germain Droogenbroodt (Irish Edition)

Show sample text content

CIÚNAS BRISTE. Dlaoithe ceo. Bloghanna taibhrimh. Raonta ciúine os cionn na ngiúiseanna. Breacadh lae. Ciúnas briste na hoíche. CHÉADSOLAS Mallroiseadh an tsolais is mar a chéile chéadsolas an lae is fíodóireacht dhorcha na hoíche á roiseadh aige dríodar taibhrimh dríodar an bháis. AN DAMHÁN ALLA Damhán alla ina shuí sa chuid is dorcha den tráthnóna. titeann ciúnas ar scáileanna séideann an ghaoth anois is arís ar an luaithreach lasair annamh solas uaithi ar feadh meandair is éagann mar chuileog thriomaithe sa chuid is dorcha den tráthnóna. FÁINNE AN LAE cross mall sa tslí ina scríobhann dán é féin tagann fáinne an lae amach as neamhní maraíonn an ciúnas agus tugann an solas leis soláthar glas don ghrian gach aon áit nach mbaineann aon dorchadas eile ón domhan seachas an oíche. LEAGAN EILE DE DHÁN DE CHUID RUMI CHUIR amhrán an fhiliméala agus dathanna na péacóige draíocht orm riamh anall ná habair liom nach mó ná guth ceann acu is nach mó ná dath an ceann eile. CÉN fáth a mbeadh níos mó ná an mhuir uait? neamh insroichte laistigh dá teorainneacha. AN CHLUAS Brúite in aghaidh fhuinneog chaoch na hoíche -an ciúnas ag éirí inchloiste. TINE GHEALÁIN Á DALLADH agus a íomhá féin sa scáthán gabhann an duine ar fán trí spás folamh cá bhfuil an fhoinse a thabharfadh uisce dó, chomh glé le criostal, an fhírinne, an bóthar? DALLTA AG AN AM I LÁTHAIR Is tú an dorchadas faoi do loinnir féin - a dhuine síos leat chomh fada le grinneall na hoíche cuardaigh an teorainn le cána an daill ná gabh thairsti. TREASCAIRT NA NDÉITHE Chuir an duine in aghaidh na seanimpireachta dhein smidiríní de na Táibléid Chloiche dhall na fáithe ar fán anois dó ina scáil fód daingean á lorg aige le cána an daill TÁ AN DOMHAN LÍONTA LE hOIGHEAR IS LEIS AN nGEIMHREADH trí fhuinneog oscailte feictear tinneas an chine faoi bhun na bhfothrach tá na tinte ag cnádú leo i Sodam coinníonn gaoth na hoíche a hanáil istigh. SCRIOSTAR AMACH AGHAIDHEANA NA NDÉITHE tá an briathar gan dídean is níl aige don oilithreach sa tóir ar an mbóthar treoir ar bith ná foscadh a thuilleadh - níl suaimhneas i ndán don chruinne a dhomhain cén fhaid í do shíoraíochtsa? NUAIR A STOPANN NÉALTA de bheith ina néalta leánn siad san aer foirmeacha ag titim as a chéile cross mall ní fhágann siad ina ndiaidh ach an folús i ngorm gan chríoch as ar eascair an uile ní. CRUTHAÍODH AN UILE NÍ ach níor cuireadh faic i gcrích caitheann an oíche scáileanna fada an bhfuil an solas fós ag análú sa duibheagán? TUSA Ábhar an domhain ábhar brionglóidí réalta gan oíche is trua agat dúinn faoi mar atá trua ag an ngealach don dorchadas solas, i bhfoirm rabhcháin is baoi is fíor na spéire sa mhuir ag dul faoi. ACHAINÍ A aingil an mhaidneachain clúdaigh cneácha na hoíche le bindealáin chneasaithe bain an ghoimh amach as an gcroí nocht doirt fíor na spéire i gcoirn órga abair nach ligfear don solas dul faoi. NÍL AN TOR AR LASADH AR LASADH NÍOS MÓ ach faoi bhun na luatha tá iarsma ag lonrú faoin loinnir sin tá guth ann i gcónaí - ar éigean NIGLATH Bí identification shneachta ag leá nigh tú féin díot féin Rumi An é website positioning an guth pé foinse as a dtagann sé monabhar an mhantra nó salm éigin eile idir bheola bhruacha na habhann?

Rated 4.08 of 5 – based on 5 votes