Download E-books Neurologi - fallbeskrivningar PDF

By Bengt Hindfelt

Neurological case descriptions accumulated via the authour

Show description

Read or Download Neurologi - fallbeskrivningar PDF

Best Medicine books

Adams and Victor's Principles of Neurology (8th Edition)

A brand new tackle the vintage, definitive textual content at the complete spectrum of neurology. Reflecting a contemporary method of neurology, Adams and Victor�s rules of Neurology, 8/e new layout highlights a extra entire and obtainable methods to remedy and scientific administration concepts. This completely revised version good points extra assurance of therapy and neuroimaging, renown symptoms sections built-in all through, and over 800 illustrations.

Case Files: Microbiology, 2nd Edition

Greater than 50 medical situations assist you excel on your microbiology coursework and at the USMLE Step 1 The Case documents sequence is an award-winning studying procedure confirmed to enhance examination rankings. This sequence lets you study within the context of genuine sufferers rather than easily memorizing. Case records: Microbiology: moment version provides 50+ medical situations with open-ended questions which weave uncomplicated technology options into the medical state of affairs.

First Aid for the Match, Fifth Edition (First Aid Series)

Make or holiday recommendation on entering into the residency software of your selection Written via scientific scholars who lately accomplished the fit procedure First reduction for the fit is a insider's consultant to getting ready for and succeeding within the fit procedure. The 5th variation includes a new, two-color inside layout, the newest statistics and recommendation on matching in each one forte and significant sub-specialty, recommendation on getting ready for the 4th 12 months of clinical institution, and targeted concerns for IMGs and citizens with younger households.

First Aid for the Basic Sciences, General Principles, Second Edition (First Aid Series)

The fundamental spouse on your first years of scientific university First reduction for the elemental Sciences: normal ideas, 2e will give you a superior figuring out of the fundamental technology rules with which all clinical scholars has to be customary. the second one variation has been thoroughly revised to add a extra student-friendly and approachable textual content, an up-to-date high-yield fast evaluate part, new photos, and extra.

Additional resources for Neurologi - fallbeskrivningar

Show sample text content

Ska antiepileptica insättas – och om så, vilken är ”the drug of choice”? D. Kan det ha funnits bidragande orsaker until att hon simply nu utvecklade ett grand mal anfall? Kommentarer A. Nej, det kräver att patienten haft minst televisionå epileptiska anfall. lower than ogynnsamma omständigheter (trötthet, infektion med feber, för litet sömn, alkoholpåverkan and so on. ) kan en frisk individual vid ett enstaka tillfälle drabbas av ett epileptiskt anfall. B. I denna åldersgrupp är sannolikheten liten för påvisbar cerebral patologi om grand mal anfallet varit av primärt generaliserad typ (dvs. utan air of mystery, utan postictala bortfallsymtom) och neurologisk undersökning är general. EEG kan ge viktig details och visade i detta fall i vaket tillstånd en diffus förekomst av långsam aktivitet ned mot 3–4 Hz. SömnEEG visade lower than fallande vakenhet ett rikligt inslag av bilateralt synkron 3–4 Hz spike-and-wave aktivitet, väl förenlig med primärt subcortikal epilepsi. En fokal epileptiform abnormitet indikerar patologi och ska självfallet utredas neuroradiologiskt. Trots att patienten ovan hade ett EEG som distinkt visade hållpunkter för en primärt generaliserad epilepsi krävde överbeskyddande föräldrar CT-undersökning (som visade förväntat normalt fynd). C. Nej, inte efter ett enstaka epileptiskt anfall. Sannolikheten för att denna sufferer efter sitt första grand mal anfall ska drabbas av ytterligare är cirka 50 percent. EEG-bilden var den vid s. ok. petit mal anfall (abscense-epilepsi), males utan att några frånvaroattacker tidigare observerats. Med tanke på att hon nu drabbats av grand mal anfall vore valproat ”the drug of  Studentlitteratur 6614 06 Fallbeskr 104-130 179 19 maj 1998 14. 46:45 sida 179 av 198 choice”, eftersom det har god profylaktisk effekt mot båda dessa anfallsmanifestationer. D. Trötthet (dubbelarbetande), för litet sömn (eventuellt menstruation). Fyra veckor senare utvecklade patienten sitt andra grand mal anfall, varpå antiepileptica enligt ovan insattes. Då anamnesen ånyo penetrerades framkom att patienten vid åtminstone televisionå tillfällen kortvarigt betett sig frånvarande, inte riktigt förstått vad hon blivit tillsagd, inte korrekt uppfattat en scenario. Således hade patienten haft åtminstone sporadiska abscenser. Referenser Epilepsy. From technology to sufferer. The CD-GUIDE, eds J. S. Duncan & J. Q. Gill, British Bransch of the overseas League opposed to Epilepsy, 1995. The therapy of Epilepsy. Eds. Shorvon S. , Dreifuss F. , Fish D. , Thomas D. Blackwell technology, 1996. Fallbeskrivning 116 En 65-årig guy söker på grund av sluddrigt tal sedan några veckor tillbaka. Han har också less than en längre tid haft smärta, värk i nacke och bakhuvud. Sistnämnda har av annan kollega tolkats som orsakad av cervikal spondylos, varför patienten less than åtskilliga veckor burit halskrage utan att få nämnvärd smärtlindring. Vid undersökning finner Du en magerlagd guy, vars allmäntillstånd inte är det bästa. Han har gått ned i vikt ganska avsevärt lower than det senaste halvåret. Vid neurologisk undersökning finner Du som enda säkert patologiska fynd en vänstersidig tungatrofi, med tunn glänsande slemhinna.

Rated 4.26 of 5 – based on 30 votes